Vrijwaringsverklaring

Artikel 3 Vrijwaringsverklaring

 1. Bij de aanmelding middels het aanmeldingsformulier zal een vrijwaringsverklaring ondertekend moeten worden, dat de deelnemer geheel voor eigen rekening en risico gaat deelnemen aan het Business Boksgala Roermond en de daarvoor georganiseerde bokstrainingen.
 2. Tevens verklaart de deelnemer:
 • dat de organisatie hem/haar vooraf voldoende heeft gewezen op de risico’s die zijn verbonden aan deelname.
 • dat hij/zij in geen geval de Stichting Boksgala Roermond, noch enige persoon, die betrokken is bij de organisatie van het Business Boksgala Roermond aansprakelijk kan stellen voor lichamelijke schade, ziekte of in het uiterste geval van overlijden van de deelnemer zelf;
 • de ‘organiserende personen of organisatie’ in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verminking of zoekraken van mijn eigendommen;
 1. Bijkomende voorwaarden voor afname van een tafel al dan niet met deelname aan het Business Boksgala Roermond
 • De deelnemer aan het Business Boksgala is verplicht een tafel af te nemen ten bedrage van € 2.300,- ex BTW. De deelnemer kan/ mag de individuele plaatsen aan de tafel doorverkopen aan derden.
 • Er worden geen individuele kaarten verkocht door de Stichting Boksgala Roermond. Degene die niet deelneemt aan het Business Boksgala Roermond kan enkel een volledige tafel afnemen ten bedrage van € 3.000,- ex BTW. Aan deze tafel kunnen 10 personen plaatsnemen. De afnemer van de tafel kan/ mag de individuele plaatsen aan de tafel doorverkopen aan derden.
 • De factuur voor de afname van een tafel kent een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan, behoudt de Stichting Boksgala Roermond zich het recht voor om de tafel aan een derde te verkopen.
 • Uiterlijk 1 maand voor de datum van het Business Boksgala Roermond wordt beoordeeld of er voldoende tafels zijn afgenomen, om het Business Boksgala Roermond te laten plaatsvinden.
 • Per afgenomen tafel mag maximaal 1 logo van een bedrijf worden aangeleverd aan de Stichting Boksgala Roermond, welke door de Stichting Boksgala Roermond op de website en eventuele andere media wordt geplaatst.
 • Een bedrijf kan daarnaast nog een aparte sponsorpakketten afnemen;

Over transacties worden transactiekosten berekend. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen.