Persoonlijke gegevens

 Artikel 4 Persoonlijke gegevens

  1. Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal de organisatie en/of Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. De Stichting Boksgala Roermond en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. De Stichting Boksgala Roermond geldt te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en Kentaa geldt te allen tijde als ‘verwerker’ in de zin van artikel 4 sub f AVG. De Stichting Boksgala Roermond  en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden verder niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij de Stichting Boksgala Roermond daartoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift, gerechtelijk vonnis, of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. De Stichting Boksgala Roermond en Kentaa gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. De Stichting Boksgala Roermond en Kentaa kunnen deze informatie gebruiken om u te informeren over projecten en producten. Denk hierbij aan nieuwsbrieven of activiteiten rond het Business Boksgala Roermond zoals een campagne- en actiepagina’s. Wanneer u berichten niet op prijs stelt kunt u de nieuwsbrieven zelf opzeggen. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht. Indien u geen informatie van de Stichting Boksgala Roermond wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@boksgalaroermond.nl
  2. Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op deze website jonger is dan 16 jaar, zal de Stichting Boksgala Roermond innen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien toestemming ontbreekt, zal de Stichting Boksgala Roermond niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.
  3. Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier

Tijdens het Business Boksgala Roermond zullen foto’s worden gemaakt en video opnames worden gemaakt. Zowel de deelnemers als de sponsoren en overige aanwezige personen op het evenement geven toestemming voor het maken van foto’s, opnames en de distributie daarvan naar derden. Digitale audio en videobestanden worden gestreamd en via een netwerk verzonden naar derden (sponsoren). Deze toestemming is verleend door middel van ondertekening van het inschrijfformulier of de sponsorovereenkomst. De deelnemer, sponsor die een tafel afneemt is verplicht om de overige personen die aan zijn tafel deelnemen hiervan in kennis te stellen.